- لوسیون های قبل از اصلاح (pre-shave) که حاوی مواد تمیز کننده، مرطوب کننده و روغن می باشند.

- خمیر، ژل یا فوم و یا صابون اصلاح. باید دقت نمود از مواد و خمیر ریش های که کف می کنند اجتناب نمود. زیرا این خمیر ریش ها دارای سودیم و سولفور و برگ بو هستند که کف می کنند و این مواد باعث تحریک پوست می شوند.

- ریش تراش اصلاح مناسب.

- لوسین های پس از اصلاح یا همان لوسیون پس از اصلاح (after shave) که حاوی مواد ضد عفونی کننده، معطر و مرطوب کننده می باشند.

- کرم های مرطوب کننده غیر چرب.

 لوازم اصلاح