نکته 1: پوست خود را به صورت مناسبی آماده کنید
شستن صورت برای کمک به نرمی مو قبل از اصلاح. برای نرم کردن بیشتر موهای صورت و تجربه اصلاحی راحت باید پوست را با آب گرم به مدت حداقل سه دقیقه آبرسانی نمایید.

نکته 2: شروع با ابزار مناسب
استفاده از یک ژل اصلاح نرم و آزمایش شده توسط متخصصین پوست، ژل اصلاح مناسب به نرم کردن مو کمک کرده و از پوست در برابر آسیب و بریده شدن محافظت می کند. همچنین استفاده از تیغ اصلاح چند لبه پیشرفته با تیغه های به هم نزدیک با فناوری سری منعطف مانند Galaxy6 برای کمک به کاهش فشار بر روی هر لبه و اصلاحی راحت و نزدیک 

نکته 3: بررسی تیغه ها
تیغه های کند می تواند به بریده شدن و سوزش منجر شود. زمانی که حین اصلاح پوست کشیده شده و احساس نارحتی دست می دهد تیغ اصلاح خود را تعویض نمایید.

نکته 4: روش استفاده مناسب
اصلاح با فشار کم و با تماسی آرام، تیغ باید خودش اصلاح کند نه شما. اصلاح را همراستا با جهت رشد مو انجام دهید. سپس در صورت لزوم برای اصلاحی بسیار نزدیک، برخلاف جهت رشد مو اصلاح نمایید.

نکته 5: بهترین را برای آخر نگهدارید
لب بالا و اطراف دهان را در پایان اصلاح انجام دهید. با این کار ژل اصلاح زمان بیشتری برای خیساندن و نرم کردن موهای صورت داشته و اصلاح را آسان تر خواهد کرد. همچنین استفاده از تیغ اصلاح یک لبه برای اصلاح محل های با دسترسی کمتر نظیر زیر بینی مفید خواهد بود.

نکته 6: شستشو مستمر تیغه ها
شستشو مستمر تیغه ها در سراسر اصلاح، مانع از تجمع مو و ژل اصلاح در لبه تیغه ها و سری تیغ اصلاح می شود. شستشوی تیغه ها سبب سر خوردن بهتر و راحتی بیشتر اصلاح می گردد.

نکته 7: از صورت و گردن حفاظت کنید
پس از تراشیدن، پوست را با آب سرد شسته و آن را خشک نمایید. سپس از یک لوسیون مرطوب کننده برای خنک و مرطوب کردن پوست خود استفاده کنید.

محافظت از پوست های حساس